ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

 

Điều 1: Giải thích từ ngữ

 1. Tài khoản VAPE&PODvn: Là tài khoản để truy cập sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm Tại website vapevapod.vn.
 2. Chủ tài khoản: Là người sở hữu hợp pháp tài khoản VAPEVAPOD.

 

Điều 2: Qui chế sử dụng tài khoản VAPE&PODvn.

 1. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký tài khoản VAPEVAPOD , thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản VAPE&PODvn.
 2. Ngoài việc tuân thủ Quy chế sử dụng VAPEVAPOD này, bạn phải chấp hành nghiêm chỉnh các thỏa thuận, quy định, quy trình khác của VAPEVAPOD.
 3. Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
 4. Khi sử dụng sản phẩm của VAPEVAPOD, bắt buộc bạn phải trên 18 tuổi theo qui định của pháp luật để sử dụng sản phẩm VAPE&PODvn.

 

Điều 3: Các hành vi cấm

Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

 1. Tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 2. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 4. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ tên miền quốc gia, hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Interrnet của tổ chức, cá nhân.
 5. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 6. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 7. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 8. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào sản phẩm của Etoy Vape Store.
 9. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ.
 10. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ.
 11. Không chấp nhận việc mua bán tài khoản Etoy Vape Store  bằng tiền thật hoặc hiện kim.
 12. Khi giao tiếp với người dùng khác, bạn không được quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá nào đối với người dùng khác.
 13. Tuyệt đối nghiêm cấm việc xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).
 14. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín các sản phẩm của VAPE&PODvn dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 15. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại sản phẩm của VAPEVAPOD dưới mọi hình thức.

 

Điều 4: Đăng ký

 1. Trước khi đăng ký tài khoản, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định của VAPEVAPOD.
 2. Khi đăng ký tài khoản, bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, tuổi, địa chỉ, Email, Số điện và chịu trách nhiệm các thông tin mà bạn cung cấp. Bạn có thể đăng ký tài khoản facebook liên kết để sử dụng việc đăng nhập tài khoản VAPEVAPOD.
 3. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng, VAPEVAPOD căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. VAPEVAPOD chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại khoản 2 điều này.

 

Điều 5: Sử dụng tài khoản, mật khẩu

 1. Sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ dung tài khoản này để mua hàng trên website vapevapod.vn .
 2. VAPEVAPOD không có quyền xóa tài khoản nếu không có sự yêu cầu từ phía chủ tài khoản.

 

Điều 6: Đăng nhập

 1. Bạn sẽ dùng tài khoản do mình đăng ký để đăng nhập và sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của VAPEVAPOD.
 2. Ngoài việc dùng tài khoản VAPEVAPOD để đăng nhập, bạn có thể dụng số điện thoại, Email, hoặc tài khoản liên kết để đăng nhập vào VAPEVAPOD. Khi sử dụng tính năng tiện ích này, bạn đồng ý chấp nhận tất cả những rủi ro tiềm ẩn xảy ra.

 

Điều 7: Quyền của chủ tài khoản

 1. Bạn được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; Mật khẩu .
 2. Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

 

Điều 8: Trách nhiệm của chủ tài khoản

 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ VAPEVAPOD, tài khoản của bạn phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, bạn cập nhật ngay cho chúng tôi theo địa chỉ email: vapevapodvn@gmail.com. Bạn đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của bạn là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và bạn phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin bạn cung cấp.
 2. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại, Email và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh.
 3. Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho VAPEVAPOD về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 4. Etoy quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm của mình.
 5. Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của VAPE&PODvn cũng như các sản phẩm liên quan, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ email vapevapodvn@gmail.com
 6. Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.
 7. Bạn phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 3 thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm VAPEVAPOD sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của VAPE&PODvn và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.
 8. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

 

Điều 9: Quyền của VAPE&PODvn

 1. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng VAPEVAPOD. Chúng tôi có quyền từ chối giao dịch với bạn.
 2. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, VAPEVAPOD có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Điều 10: Trách nhiệm của VAPE&PODvn

 1. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của VAPEVAPOD.
 2. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của VAPEVAPOD, tuy nhiên VAPEVAPOD chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, VAPEVAPOD không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.