Direct To Lung (DTL) và Mouth To Lung (MTL) trong Vaping: Sự Khác Biệt và Lựa Chọn Phù Hợp.

Direct To Lung (DTL) và Mouth To Lung (MTL) trong Vaping: Sự Khác Biệt và Lựa Chọn Phù Hợp.

Nhân viên
Th 5 04/01/2024
Nội dung bài viết

Với sự phát triển của cộng đồng vaping, thuật ngữ "Direct To Lung" (DTL) và "Mouth To Lung" (MTL) ngày càng trở nên phổ biến. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về hai phong cách hút vape này và điều gì làm nên sự khác biệt giữa chúng.

Direct To Lung (DTL):

Kiểu hút Direct To Lung (DTL)

 • Định Nghĩa: DTL là phong cách hút thuốc điện tử bằng cách hút mạnh và hít sâu, đưa hơi vào phổi trực tiếp.
 • Cảm Giác Hút: Cung cấp cảm giác hút mạnh, nhiều khói và hơi nóng.
 • Thích Hợp Cho: Người muốn trải nghiệm cảm giác giống hút shisha, muốn lượng khói lớn và độ mạnh từ nicotine.

Mouth To Lung (MTL):

Kiểu hút Mouth To Lung (MTL)

 • Định Nghĩa: MTL là phong cách hút vape tương tự như hút thuốc lá truyền thống, bằng cách hút nhẹ và giữ hơi trong miệng trước khi đưa vào phổi.
 • Cảm Giác Hút: Mang lại cảm giác tự nhiên giống hút thuốc lá truyền thống, lượng khói ít hơn và hơi mát hơn.
 • Thích Hợp Cho: Người mới chuyển từ thuốc lá và muốn trải nghiệm gần gũi với cách hút truyền thống.

Sự Khác Biệt Giữa DTL và MTL:

 • Lượng Khói và Hơi:

  • DTL: Số lượng khói và hơi lớn hơn, thích hợp cho những người muốn trải nghiệm vaping mạnh mẽ.
  • MTL: Số lượng khói và hơi ít hơn, phù hợp cho những người muốn trải nghiệm vaping nhẹ nhàng.
 • Nicotine và Cảm Giác Throat Hit:

  • DTL: Thường sử dụng nicotine thấp hơn và cảm giác throat hit nhẹ hơn.
  • MTL: Thích hợp cho nicotine cao hơn và cảm giác throat hit giống thuốc lá.

Lựa Chọn Phù Hợp:

 • Nếu bạn muốn trải nghiệm vaping mạnh mẽ và thích khói nhiều, DTL là lựa chọn phù hợp.
 • Nếu bạn mới chuyển từ thuốc lá và muốn trải nghiệm gần gũi với cảm giác truyền thống, MTL là lựa chọn tốt.

Sự khác biệt giữa DTL và MTL không chỉ nằm ở cảm giác hút mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm và lựa chọn về nicotine. Hãy thử nghiệm cả hai phong cách để tìm ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu và mong muốn cá nhân của bạn trong hành trình vaping

Viết bình luận của bạn
Nội dung bài viết